Geschillencommissie Thuiswinkel

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan:

De Geschillencommissie Thuiswinkel
Postbus 90600
2509 LP
Den Haag
Website: www.sgc.nl

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform

Print Friendly, PDF & Email