Is de prijs inclusief BTW?

Alle op de website van Partij voor de Dieren afkomstige vermelde prijzen zijn inclusief btw. Tenzij op de website anders vermeld, bijvoorbeeld andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Print Friendly, PDF & Email