Meat The Future

17.95

Categorie:

Beschrijving

Meat The Future: How Cutting Meat Consumption Can Feed Billions More

Deze nieuwe, Engelstalige publicatie van de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, wijst onder andere op de relatie tussen voedselzekerheid en dierlijke eiwitten. Schattingen geven aan dat de wereldbevolking rond 2050 gegroeid zal zijn tot 9,6 miljard mensen en naar verwachting zal stijgende welvaart zorgen voor een groter aandeel van vlees en zuivel in voedingspatronen. Volgens wetenschappers leidt deze combinatie van bevolkingsgroei en veranderende diëten ertoe dat de voedselproductie zal moeten verdubbelen. Dit zou enorme gevolgen hebben voor onze natuurlijke hulpbronnen en het milieu. Voedselproductie speelt een belangrijke rol in door mensen veroorzaakte milieuproblemen en vooral de productie van dierlijke eiwitten heeft een onevenredig grote invloed op hulpbronnen en klimaatverandering.

In dit boek beschrijven wetenschappers wat de invloed is van vleesconsumptie op urgente problemen zoals de afname van biodiversiteit, verandering in landgebruik, watergebruik en verstoring van de stikstof- en fosforcyclus en zij zetten uiteen hoe dit samenhangt met voedselzekerheid.

Print Friendly, PDF & Email