Woudfunding tegen de uitverkoop van natuur


Resultaat veiling: geen natuur voor Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren had zich bij de veiling van de Gelderse natuurgebieden ingeschreven op vier kavels, maar heeft helaas geen kavel toegewezen gekregen. De reden is nog onbekend.

De natuurgebieden werden tussen mei en september door Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland te koop aangeboden via een veiling. Om een deel van de natuurgebieden veilig te stellen, startte de Partij voor de Dieren een woudfunding en schreef de partij zich met het opgehaalde bedrag in op vier kavels. Maandag 30 september werd bekend gemaakt welke natuurgebieden een nieuwe eigenaar krijgen.

De toewijzing van de natuurgebieden verliep via een notaris. Bij meerdere inschrijvingen op eenzelfde kavel kregen eigenaren met aangrenzende natuur de kavel toegewezen. Als er geen inschrijvingen waren van eigenaren met aangrenzende natuurgrond, werd de kavel toegewezen aan de hoogste bieder. Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland hadden daarnaast te allen tijde het recht om zonder opgaaf van reden niet tot gunning van één of meerdere kavels over te gaan.

Om welke reden de Partij voor de Dieren geen natuur toegewezen heeft gekregen is dus nog de vraag. We hopen daar nog antwoord op te krijgen. Desondanks zijn we erg blij met alle steun die we hebben gekregen met deze actie. Het is fantastisch dat in zo’n korte tijd een bedrag van 185.000 euro is ingezameld. Hiermee is een belangrijk signaal afgegeven dat de verkoop van natuur moet stoppen.

Alle deelnemers van de woudfunding: heel veel dank voor jullie steun!

Deelnemers die er voor hebben gekozen om hun donatie terug te krijgen indien de partij geen natuur toegewezen zou krijgen, kunnen hun donatie binnen twee weken na 30 september terug verwachten op hun rekening. De overige donaties worden gebruikt voor het beheer van de natuurgebieden van de Partij voor de Dieren in Daarle.


Over de Woudfunding:

Slechts 13 procent van Nederland bestaat uit beschermd natuurgebied. Ons land is daarmee de hekkensluiter van Europa. Toch besloten de Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer om Gelderse natuurgebieden met een totale oppervlakte van 400 hectare, zo’n 800 voetbalvelden, in de uitverkoop te doen aan de hoogste bieder.

In 2013 wist de Partij voor de Dieren met een crowdfunding actie bijna 100.000 vierkante meter natuur in Daarle veilig te stellen. Hierop besloot het kabinet in allerijl de uitverkoop te staken.

Tegenwoordig wordt er een nieuwe strategie gehanteerd. Met de opbrengst van de verkoop wil Staatsbosbeheer naar eigen zeggen “betere natuur” terugkopen. Dat Staatsbosbeheer natuurgebieden kwijtraakt is zeker. Of er betere natuur voor terug komt is maar zeer de vraag, dat blijft een grote gok. Alles van waarde is weerloos, dat geldt in het bijzonder voor de natuur. Bovendien kan Staatsbosbeheer geen garanties geven dat de natuur die zij verkoopt niet verkwanseld wordt door de nieuwe eigenaar.

De verkoop van natuur om andere, ‘betere’ natuur terug te kopen is onnodig en onverantwoord in een tijd waarin we juist een uitbreiding van de natuur in Nederland nodig hebben. De Partij voor de Dieren stelde daarom Kamervragen en startte een ‘woudfunding’ (crowdfunding) om in ieder geval een deel van de natuur veilig te stellen.


Veelgestelde vragen over de woudfunding

De Partij voor de Dieren zet zich waar ze kan in om natuur veilig te stellen, omdat de overheid haar verantwoordelijkheid om de natuur te beschermen niet nakomt. 

Natuur, de diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen, is het meest waardevolle wat wij hebben, want het is de basis van al het leven. Slechts 13 procent van Nederland bestaat uit beschermd natuurgebied. We kunnen het ons niet veroorloven dat er nog meer natuur verloren gaat.

Print Friendly, PDF & Email

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij ter wereld met eigen natuur die ze ongerept wil laten. Wij willen de natuur zoveel mogelijk de natuur laten en zullen in de door ons aangekochte natuur geen jacht toestaan. Je zorgt er dus voor dat natuur die verkocht wordt in goede handen komt en dat natuurlijke processen zoveel mogelijk hun gang kunnen gaan. Het natuurbeheer zal zich dus beperken tot het wegnemen van verstorende invloeden van buitenaf en het in een natuurlijke staat brengen en houden  van het gebied. De Partij voor de Dieren is eigenaar van de natuurgebieden en zal zorgdragen voor het (minimale) beheer ervan.

De Partij voor de Dieren kan het natuurgebied op termijn onder strikte voorwaarden overdragen of verpachten aan een natuurbeherende organisatie, wanneer dat in het belang van de doelstelling is: het in stand houden van een zo ongerept mogelijke natuur binnen de doelstellingen van onze partij.

Print Friendly, PDF & Email

De Partij voor de Dieren is tegen de verkoop van natuur, omdat de bescherming van de natuur niet te garanderen is. Staatsbosbeheer kan geen garanties geven dat de natuur die zij verkoopt niet verkwanseld wordt door de nieuwe eigenaar. Iedere belangstellende kan het aangeboden stuk natuur kopen, vanuit verschillende motieven. Terwijl Nederland de internationale doelstelling op het gebied van natuur en biodiversiteit nu al niet haalt. Wij vinden dat de overheid de verantwoordelijkheid om de Nederlandse natuur te beschermen niet nakomt. Om ervoor te zorgen dat er niet meer natuur verloren gaat, willen we het eigendom in goede handen houden.

De Partij voor de Dieren organiseerde in 2013 ook een woudfundingsactie, toen Staatsbosbeheer als gevolg van de drastische natuurbezuinigingen die voormalig staatssecretaris Bleker (CDA) doorvoerde stukken natuur verkocht in de regio Daarle (Overijssel) aan de hoogste bieder. De Partij voor de Dieren kocht toen met de hulp van duizenden natuurbeschermers bijna 100.000 vierkante meter natuur vrij. Daarnaast stelde het kabinet een tijdelijk stop van verkoop van natuur in vanwege de ontstane maatschappelijke onrust.

Print Friendly, PDF & Email

De natuurgronden die aangeboden worden kosten ongeveer tussen de 1 en 2 euro per vierkante meter. Met een rekenprijs van 5 euro kunnen we de aankoopkosten en toekomstige kosten zoals organisatie, beheer, waterschapsheffingen, WOZ en toezicht bekostigen.

Print Friendly, PDF & Email

Nee. De adoptie van één of meer vierkante meters natuur wordt collectief beheerd door de PvdD. Als dank voor je bijdrage krijg je wel een certificaat per mail toegestuurd.
Juist doordat er geen “tegenprestatie” geleverd wordt, is de adoptie fiscaal aftrekbaar en blijft het beheer van het gebied in één hand. Met je adoptie neem je deel aan een crowdfundingsactie waardoor de Partij voor de Dieren het stuk natuur kan kopen


Print Friendly, PDF & Email

Het is niet zeker of het lukt om een stuk natuur te verwerven. Bij meerdere inschrijvingen op dezelfde kavel vindt toewijzing plaats aan achtereenvolgens:
– De inschrijving van de eigenaar met aangrenzende natuurgronden;
– De inschrijving van de eigenaar die de grootste robuuste natuureenheid aansluitend aan de betreffende kavel realiseert.
Als er geen inschrijvingen zijn van eigenaren met aangrenzende natuurgrond wordt de kavel toegewezen aan de hoogste bieder.

Indien de partij geen grond toegewezen krijgt, zullen alle deelnemers van de woudfunding hun donaties desgewenst teruggestort krijgen. Je kunt je keuze aangeven wanneer je een stukje natuur adopteert.

Print Friendly, PDF & Email

De Partij voor de Dieren startte in 2013 ook een woudfundingsactie, toen Staatsbosbeheer als gevolg van de drastische natuurbezuinigingen die voormalig staatssecretaris Bleker (CDA) doorvoerde stukken natuur verkocht in de regio Daarle (Overijssel) aan de hoogste bieder. Dat was echter een andere situatie dan nu: destijds bezuinigde Bleker op het natuurbudget en was het de bedoeling dat Staatsbosbeheer zou krimpen. Het geld ging rechtstreeks de schatkist in. Nu zegt Staatsbosbeheer met de opbrengst nieuwe natuurgebieden aan te willen schaffen. Het is nog maar de vraag of dat lukt. Staatsbosbeheer kan bovendien geen garanties geven dat de natuur die zij verkoopt niet verkwanseld wordt door de nieuwe eigenaar.

Print Friendly, PDF & Email

Load More

Print Friendly, PDF & Email